Skolledning

 • Enhet A: Westman, Jesper rektor, skolenhet A 070-573 93 95

  Höstterminen 2018 är Jesper föräldraledig tre dar i veckan. Han arbetar onsdagar och fredagar. Kjell Nilsson tjänstgör för Jesper måndagar och tisdagar. Kjell träffas på tel. 070-590 02 92. Ansvarsområde: FT Transport, BA Bygg och anläggning, NB Naturbruk Skogsmaskinförare.

 • Enhet B: Zaar, Marcus rektor, skolenhet B 073-800 30 62

  Ansvarsområde: BF barn- och fritid, HT hotell och turism, VO Vård- och omsorg, FT Fordonsprogrammet (med undantag för Transport), IMYRK.

 • Enhet C: Berglund, Susanne rektor, skolenhet C 070-378 25 18

  Ansvarsområde: IM språkintroduktion, EK ekonomi,SA samhällsvetenskap, individuella val med specialidrotter och NIU.

 • Enhet D: Friberg, Pat rektor, skolenhet D 070-695 06 22

  Ansvarsområde: Vårdvux, grundvux, Komvux, SFI Svenska för invandrare och Lärvux, Trafiklärarutbildningen - Yrkeshögskolan. Elevhälsan.

 • Öhgren, Maria Gymnasiechef 070 - 699 15 52

  Som gy-chef ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.