Erfarenhetsutbyte med Balderskolan

Måndag 15 febr besöktes vi av ett 20-tal lärare, skolledare, SYV och kurator från Balderskolans Språkintroduktion i Skellefteå. Erfarenhetsutbytet mellan skolorna visar tidigt på dagen att en gemensam svårighet är att stötta de studiesvaga eleverna att behålla motivationen. Samtidigt upplever lärarna att det är svårt att ställa rätt diagnos på många av eleverna.

Liljaskolan och Balderskolan har båda omkring 170 elever på Språkintrodukton

Liljaskolan har drivit språkintroduktion under fem år, flertalet elever är ensamkommande flyktingar. De kommer från ett tiotal länder och talar ett femtontal språk. Flest elever kommer från Afghanistan, Somalia och Eritrea.

På Språkintroduktionsprogrammet läser eleverna grundskoleämnen med målet att inom 2-3 år kunna gå vidare till studier på gymnasiet.

Alla elever startar med 5 veckors introduktionskurs i svenska och samhällsorientering. Undervisningen i svenska har "jaget och min vardag" som genomgående tema.

Språkcentrum
För de elever som behöver särskilt stöd finns möjligheten att arbeta inom språkcentrum. Där kan de få:

  • Extra stöd i olika ämnen
  • Studiehandledning
  • Handledning på svenska
  • Extra handledning i studieteknik