Vuxenutbildningar

Liljaskolan erbjuder vuxenutbildningar på flera olika nivåer. Våra studievägledare hjälper dig att hitta rätt utbildning utifrån dina förkunskaper och mål.

Grundvux
Grundläggande vuxenutbildning på grundskolenivå.

SFI
Svenska för invandrare. Nybörjarkurser startas fortllöpande.

Särvux
Särskild utbildning för vuxna med någon form av utvecklingstörning.

Gymnasievux
En eller flera gymnasiekurser på Liljaskolan eller som distansundervisning.

Yrkesvux
På Liljaskolan finns tre kommunala yrkeutbildningar:Yrkesförare buss, yrkesförare - lastbil, samt maskinförare - anläggningsmaskiner. Inom yrkesvux motsvarar 1 veckas studier "i princip" 20 poäng.

Yrkeshögskolan
Utbildningarna till Lokförare/Tågförare, Trafiklärare och Väg- och anläggningstekniker drivs inom ramen för Yrkeshögskolan. Inom YH motsvarar 1 veckas studier 5 poäng.

Uppdragsutbildningar
Kurser eller hela utbildningar kan beställas av myndigheter, företag eller organisationer.