Ansökningstider vux

Respektive utbildning startar under förutsättning av erforderliga beslut från berörd myndighet. Dessutom krävs att tillräckligt många studeranden anmäler sig till utbildningen.

Ansökningstider och kursstart

1. Trafiklärare - Yrkeshögskola
Nästa kurs börjar 27 november 2017.
Ansökning till den omgången är slutförd.

2. Maskinförare - Yrkesvux.
Ansökan meddelas efter myndighetsbeslut..
Nästa kurs startar
prel.  januari 2018
Ansökan senast 30 november

3. Vårdvux -
Yrkesvux
Nästa kurs startar prel .aug 2018
Ansökan senast 30 maj.

4. Yrkesförare gods (Lastbilschaufför) - Yrkesvux
Nästa kurs startar prel.  januari 2018
Ansökan senast 30 november

5. Bussförare - Yrkesvux
Ansökan meddelas efter myndighetsbeslut.
Nästa kurs startar prel. augusti 2018.
Ansökan senast 30 maj.