Ansökningstider vux

Respektive utbildning startar under förutsättning av erforderliga beslut från berörd myndighet. Dessutom krävs att tillräckligt många studeranden anmäler sig till utbildningen.

Ansökningstider och kursstart

1. Trafiklärare - Yrkeshögskola
Pågående kurser startade november 2016 och november 2017. 
Nästa kurs startar 26 november 2018.

Ansökan ska vara Liljaskolan tillhanda senast 31 augusti 2018.

2. Maskinförare - Yrkesvux.
Nästa kurs startar 22
  januari 2018
Ansökan senast 8 januari 2018

3. Vårdvux -
Yrkesvux
Nästa kurs startar prel .aug 2018
Ansökan senast 30 maj.

4. Yrkesförare gods (Lastbilschaufför) - Yrkesvux
Nästa kurs startar prel.  januari 2018
Ansökan senast 8 januari 2018

5. Bussförare - Yrkesvux
Ansökan meddelas efter myndighetsbeslut.
Nästa kurs startar prel. augusti 2018.
Ansökan senast 30 maj.